Trang chủ Tư vấn 20+ cần đèn cao áp đơn cho cột đèn 4m 6m 7m 8m giá rẻ 2022

20+ cần đèn cao áp đơn cho cột đèn 4m 6m 7m 8m giá rẻ 2022

Cần đèn cao áp đơn hay còn được gọi là tay vươn cột đèn, một bộ phận quan trọng của cột đèn chiếu sáng. Trên thị trường có rất nhiều loại cần đèn với nhiều kiểu dáng khác nhau. Mỗi loại cột khi lắp ở vị trí khác nhau sẽ cần chọn loại cần phù hợp. Xem ngay tổng hợp 20 mẫu cần sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

1. Cần đèn cao áp đơn gắn tường HLC-HL00 GT

1.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1500mm
Chiều dày cần (T)3-5mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cần đèn cao áp đơn gắn tường HLC-HL00 GT
Cần đèn cao áp đơn gắn tường HLC-HL00 GT

1.2 Báo giá cần đèn cao áp đơn

 • Các mẫu tay đèn gắn tường có giá bán tham khảo từ 338.000 – 390.000 đồng/ cần đèn.

2. Cần đèn đơn 01 HLC-HL01

2.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1500mm
Chiều dày cần (T)3-5mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn đơn 01 HLC-HL01
Cần đèn đơn 01 HLC-HL01

2.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 365.000 – 579.000 đồng/ cần đèn.

3. Cần đèn đơn 02 HLC-HL02

3.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1500mm
Chiều dày cần (T)3-5mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn đơn 02 HLC-HL02
Cần đèn đơn 02 HLC-HL02

3.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 648.000 – 712.000 đồng/ cái. 

4. Cần đèn đơn 03 HLC-HL03

4.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1500mm
Chiều dày cần (T)3-5mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m

 Cần đèn đơn 03 HLC-HL03

4.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 355.000 – 591.000 đồng/ cái.

5. Cần đèn đơn 04 HLC-HL04

5.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1500mm
Chiều dày cần (T)3-5mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn đơn 04 HLC-HL04
Cần đèn đơn 04 HLC-HL04

5.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo khoảng 469.000 – 610.000 đồng/ cái

6. Cần đèn đơn 05 HLC-HL05

6.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1500mm
Chiều dày cần (T)3-5mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn đơn 05 HLC-HL05
Cần đèn đơn 05 HLC-HL05

6.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 401.000 – 650.000 đồng/ cái. 

7. Cần đèn đơn 06 HLC-HL06

7.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1500mm
Chiều dày cần (T)3-5mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m

7.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 395.000 – 411.000 đồng/ cái

8. Cần đèn đơn cánh buồm HLC-HL07

8.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1500mm
Chiều dày cần (T)3 – 5mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngB 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn đơn cánh buồm HLC-HL07
Cần đèn đơn cánh buồm HLC-HL07

8.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo 623.000 – 835.000 đồng/ cái.

9. Cần đèn cao áp đơn HLCDD01

9.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1500mm
Chiều dày cần (T)3-5mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56  (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngB 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn cao áp đơn HLCDD01
Cần đèn cao áp đơn HLCDD01

9.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 365.000 – 579.000 đồng/ cái.

10. Cần đèn cao áp đơn HLCDD20

10.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1700mm
Chiều dày cần (T)2 – 4mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn cao áp đơn HLCDD20
Cần đèn cao áp đơn HLCDD20

10.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 380.000 – 560.000 đồng/ cái

11. Cần đèn đơn HLCDD21

11.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1070mm
Chiều dày cần (T)2 – 4mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)56 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn cao áp đơn HLCDD21
Cần đèn cao áp đơn HLCDD21

11.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 380.000 – 560.000 đồng/ cái

12. Cần đèn đơn HLCDD22

12.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)1500 – 2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1000 – 1700mm
Chiều dày cần (T)2 – 4mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)Ø49 hoặc Ø60 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn cao áp đơn HLCDD22
Cần đèn cao áp đơn HLCDD22

12.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 380.000 – 560.000 đồng/ cái

13. Cần đèn đơn HLCDD23

13.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)1500 – 2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1000 – 1500mm
Chiều dày cần (T)2 – 4mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)Ø49 hoặc Ø60 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn cao áp đơn HLCDD23
Cần đèn cao áp đơn HLCDD23

13.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 380.000 – 560.000 đồng/ cái

14. Cần đèn đơn HLCDD24

14.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)1500 – 2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1000 – 1500mm
Chiều dày cần (T)2 – 4mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)Ø49 hoặc Ø60 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn cao áp đơn HLCDD24
Cần đèn cao áp đơn HLCDD24

14.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 380.000 – 560.000 đồng/ cái

15. Cần đèn đơn HLCDD25

15.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)1500 – 2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1000 – 1500mm
Chiều dày cần (T)2 – 4mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)Ø49 hoặc Ø60 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn cao áp đơn HLCDD25
Cần đèn cao áp đơn HLCDD25

15.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 380.000 – 560.000 đồng/ cái

16. Cần đèn đơn HLCDD26

16.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)1500 – 2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1000 – 1400mm
Chiều dày cần (T)2 – 4mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)Ø49 hoặc Ø60 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn cao áp đơn HLCDD26
Cần đèn cao áp đơn HLCDD26

16.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 380.000 – 560.000 đồng/ cái

17. Cần đèn đơn mạ kẽm HLCDD13

17.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)1500 – 2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1000 – 1700mm
Chiều dày cần (T)2 – 4mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)Ø49 hoặc Ø60 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn đơn mạ kẽm HLCDD13
Cần đèn đơn mạ kẽm HLCDD13

17.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 380.000 – 560.000 đồng/ cái

18. Cần đèn đơn HLCDD15

18.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)1500 – 2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1000 – 2500mm
Chiều dày cần (T)2 – 4mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)Ø49 hoặc Ø60 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn đơn mạ kẽm HLCDD15
Cần đèn đơn mạ kẽm HLCDD15

18.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 380.000 – 560.000 đồng/ cái

19. Cần đèn đơn HLCDD09

19.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)1500 – 2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1000 – 1700mm
Chiều dày cần (T)2 – 4mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)Ø49 hoặc Ø60 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn đơn mạ kẽm HLCDD09
Cần đèn đơn mạ kẽm HLCDD09

19.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 380.000 – 560.000 đồng/ cái

20. Cần đèn đơn bắt trụ bê tông

20.1 Thông số kỹ thuật

Độ cao cần (H)2000mm
Độ vươn cần tính từ tâm cột (W)1500mm
Chiều dày cần (T)3 – 5mm
Kích thước ngoài tại đầu cần (D1)Ø49 hoặc Ø60 (mm)
Tiêu chuẩn chất liệu cấu tạoSS400, JI 3101
Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóngBS 729, ASTM A 123
Cột đèn phù hợp 6m – 14m
Cần đèn đơn bắt trụ bê tông
Cần đèn đơn bắt trụ bê tông

20.2 Giá bán

 • Sản phẩm có giá bán tham khảo từ 515.000 – 625.000 đồng/ cái

21. Ứng dụng của cần đèn cao áp đơn

21.1 Lắp đặt cho cột đèn chiếu sáng đường phố

 • Ứng dụng chiếu sáng phố phường, giúp giao thông đi lại thuận tiện, cũng như các hoạt động vui chơi giải trí được diễn ra.
Ứng dụng cần đèn cao áp đường phố
Ứng dụng cần đèn cao áp đường phố

21.2 Lắp đặt cho cột đèn sân thể thao

 • Cột đèn cao áp thường dùng nhiều tại khu vực sân thể thao, sân tennis, chiếu sáng khu vực thi đấu. Cung cấp ánh sáng chất lượng, ánh sáng dịu nhẹ với độ sáng trung thực từ đèn pha led 
Ứng dụng cần đèn cho sân bóng đá
Ứng dụng cần đèn cho sân bóng đá

21.3 Lắp đặt cho cột đèn sân vườn

 • Dùng làm vật trang trí ở các khu đô thị, chiếu sáng sân vườn mang lại tính thẩm mỹ, giúp cho cảnh quan quanh khu vực bừng sáng, lộng lẫy trong màn đêm.
Ứng dụng cột đèn chiếu sáng sân vườn
Ứng dụng cột đèn chiếu sáng sân vườn

22. Nơi bán cần đèn cao áp đơn uy tín, bền đẹp giá tốt nhất

 • Một trong những đơn vị uy tín cung cấp các loại cột đèn, tay cần thép uy tín là công ty HALEDCO. 
 • HALEDCO chuyên sản xuất cột đèn, phụ kiện cột đèn trên dây chuyền công nghệ hiện đại. 
 • Các loại cột làm từ chất liệu thép SS400 mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao. 
 • Công ty có chính sách giá chiết khấu ưu đãi cho những đơn hàng dự án.
 • Công ty có đủ kiểu dáng tay cần phù hợp với mọi dự án chiếu sáng công cộng. 

Trên đây là những thông tin chi tiết về các mẫu cần đèn cao áp đơn được ưa chuộng nhất hiện nay. Liên hệ ngay hotline 0332599699 để được tư vấn và đặt hàng chất lượng nhất.  

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận